ضد عفونی کردن شهر توسط طلاب گناباد ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۲