کد خبر: ۱۶۹۴۷
تاریخ انتشار:۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳
اختصاصی
رسانه تبشیری: در اعتراضات شرکت کنید و انجیل را هدیه بدهید!
رسانه های تبشیری همواره در اعتشاشات و آشوبها سر و کله شان پیدا می شود

به گزارش فرقه نیوز:

رسانه های تبشیری که همواره در اعتشاشات و آشوبها سر و کله شان پیدا می شود اینبار نیز از شوق حضور تعداد اندک شماری در خیابانها به ذوق امده و از ارامنه کشور خواستند به تبلیغ مسیحیت دراین اجتماعات بپردازند!