کد خبر: ۱۷۱۸۷
تاریخ انتشار:۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶
اختصاصی
پخش اخبار ضد ایرانی رسانه ای که خود را از دراویش می داند❗️
کانال جریده گلستان از این دست رسانه ها به شمار می رود که تنها در صدد تخریب نظام اسلامی و از دیگر سو حمایت از رژیم تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
به گزارش فرقه نیوز:

بارها اشاره نموده ایم که برخی از رسانه ها که امروز ادعای دفاع از ایران و اسلام را دارند دروغگویی بیش نبوده و توسط سران غرب و نظام سرمایه داری تشکیل و اداره می شوند.

کانال جریده گلستان از این دست رسانه ها به شمار می رود که تنها در صدد تخریب نظام اسلامی و از دیگر سو حمایت از رژیم تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

پخش اخبار ضد ایرانی رسانه ای که خود را از دراویش می داند❗️