کد خبر: ۱۷۱۹۱
تاریخ انتشار:۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
اختصاصی
توهین های رسانه جریده ثبت گلستان( وابسته به دراویش) به ارکان و شخصیت های نظام ایران!
رسانه جریده گلستان که ماهیت ضد ایرانی و ضد اسلامی و همسویی خود با دشمنان نظام را بارها نشان داده است؛ اینبار نیز به دشنام گویی و مسخره نمودن ارکان و نیروهای انقلابی نظام و شخص شهید سردار سلیمانی پرداخته است
 

به گزارش فرقه نیوز:

رسانه جریده گلستان که ماهیت ضد ایرانی و ضد اسلامی و همسویی خود با دشمنان نظام را بارها نشان داده است؛ اینبار نیز به دشنام گویی و مسخره نمودن ارکان و نیروهای انقلابی نظام و شخص شهید سردار سلیمانی پرداخته است. این رسانه که همواره سعی دارد تا خود را از پیروان و مدافعان حقوق صوفی گنابادی معرفی نمایند، همواره وابستگی خود را به نظام سلطه و سران تروریست امریکا واسراییل نشان داده و در اخبار و موضعگیریهای خود به حمایت از آنان می پرداد.