کد خبر: ۱۴۸۹۶
تاریخ انتشار: 25 آذر - 1395 18:33

به گزارش فرقه نیوز؛

مؤلف در این اثر به آثار و اندیشه های پائولو کوئلیو پرداخته و به صورت اجمال آن را نقد کرده است. آنچه در این کتاب مورد توجه است، گزیده گویی و اختصار نویسی است. این اثر در هفت فصل به رشته تحریر در آمده. مؤلف در فصل اول به اندیشه هایی که بر افکار پائولو کوئلیو تأثیر گذاشته است پرداخته و آنها را به اختصار معرفی کرده است. در فصل دوم اندیشه های انحرافی پائولو کوئلیو مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم و چهارم پیرامون نگاه کوئلیو به خداوند است و فصل پنجم به موضوع باده نوشی و سرمستی کوئلیو پرداخته شده است و فصل ششم به جنبه جادوگرانه کوئلیو پرداخته شده. کوئلیو یکی از جادوگرانی است که خود نیز بر این امر ازعان دارد. و در نهایت در فصل هفتم معنویت در نگاه پائولو مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول: اندیشه های تأثیر گذار بر افکار کوئلیو. الیستر کرولی، کابالا و شیطان پرستی، یونگ، هنری میلر.

فصل دوم: اندیشه نیمه مذکر و مؤنث، افلاطون و ایزد بانو.

فصل سوم: راه رسیدن به خدا در نگاه کوئلیو.

فصل چهارم: خدا در اندیشه کوئلیو، اوصاف خدای پائولو کوئلیو، خدای شیطانی، خدای نرو ماده.

فصل پنجم: ترویج مستی و باده نوشی.

فصل ششم: جادو و جادوگری، تعریف جادو، دلایل گرایش انسان به جادو.

فصل هفتم: معنویت در نگاه پائولو کوئلیو.

مهدی سالاری، اندیشه های یک جادوگر، مشهد، نخعی، اول1393.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: