کد خبر: ۱۵۴۱۳
تاریخ انتشار: 14 فروردين - 1396 09:42
اختصاصی
نورعلی تابنده در بیانیه خود ضمن رد تمام سخنان مطرح شده توسط مصطفی آزمایش و سایت آمد نیوز حذف فیزیکی خود را توسط دستگاه‌های امنیتی رد کرد
به گزارش فرقه نیوز:

نورعلی تابنده قطب صوفیه گنابادیه، با توجه به وضعیت جسمانی خود قادر به هدایت مریدان و شرکت در جلسات فقری نیست و این موضوع در سال جدید باعث به وجود آمدن حاشیه‌های شد که سرخوردگی مصطفی آزمایش و مدیران پایگاه خبری مجذوبان نور را به همراه داشت.

این قطب سالخورده در جلسه اول فروردین 96 بعد از آن که همانند روزهای گذشته با چند دقیقه صحبت توان جسمی خود را از دست داد، ناخواسته به طرح موضوع حذف فیزیکی پرداخت تا مصطفی آزمایش جاسوس فرانسوی صوفیه اقدام به تحریف افکار عمومی بپردازد و با شیطنت رسانه‌ای خوراک سایت‌های ضد انقلاب را فراهم کند.

گسترش هدفمند خبر حذف فیزیکی نورعلی تابنده توسط مصطفی آزمایش و سکوت معنی دار و انتشار اصلاحیه پایگاه خبری مجذوبان نور باعث شکافت عمیقی در بدنه متزلزل فرقه سیاسی صوفیه شد به نحوی که قطب سالخورده صوفیه چند روز بعد در جلسه صبح جمعه مریدان خود را دعوت به دوری از تفرقه کرد و با انتشار بیانیه رسمی  به اختلافات درون فرقه ای پایان داد و موجب سرخوردگی و نمایان شدن چهره واقعی مصطفی آزمایش شد.

نورعلی تابنده در بیانیه خود ضمن رد تمام سخنان مطرح شده توسط مصطفی آزمایش و سایت آمد نیوز حذف فیزیکی خود را توسط دستگاه‌های امنیتی رد و بیان کرد:

به هیچ وجه سخنی از اینکه به من سوء قصد یا تروری بشود یا شده، نبوده است ... اگر کسی از جانب خود سخن از ترور من گفته، بی‌جهت چنین چیزی گفته است ... اگر کسانی برای شور بودن دعوای خودشان لغت حذف را معنی نادرست کرده یا لغت حصر را به کار بردند، من هر گز اصطلاح حصر را به کار نبردم ...

انتشار این بیانیه توسط نورعلی تابنده بیانگر نکات فراوانی در نمایان شدن ماهیت حقیقی چهره مصطفی آزمایش و رسانه آمد نیوز بود و بار دیگر دروغ پردازی هدفمند آن ها را ثابت کرد و آبروی برای اخبار و اعتبار Dr.tv و آمد نیوز باقی نگذاشت.

دروغ پردازی مصطفی آزمایش و پایگاه خبری مجذوبان نور