کد خبر: ۱۵۴۷۵
تاریخ انتشار: 24 فروردين - 1396 11:38
اختصاصی
مصطفی آزمایش با بازیچه کردن نورعلی تابنده و استفاده ابزاری از فقرای صوفیه سعی در تهیه خوراک رسانه های معاند داشت که با بیانیه نورعلی تابنده علاوه بر سرخوردگی باعث طرد وی شده است.
به گزارش فرقه نیوز:
مصطفی آزمایش با بازیچه کردن نورعلی تابنده و استفاده ابزاری از فقرای صوفیه سعی در تهیه خوراک رسانه های معاند داشت که با بیانیه نورعلی تابنده علاوه بر سرخوردگی باعث طرد وی شده است.

به گزارش فرقه نیوز_مصطفی آزمایش ماذون سیاسی صوفیه یکی از منحصر به فردترین اعضای صوفیه گنابادیه محسوب می شود که می توان از این جاسوس فرانسوی به عنوان معجزه سیاسی نورعلی تابنده نام برد.

معجزه ای که دارای دو ویژگی خاص است؛
۱_ باوجود عدم برگزاری جلسات فقری از سوی نورعلی تابنده حکم ماذون نماز گرفت تا برای اولین بار این حکم به شخصی تعلق گیرد که بدون برگزاری جلسات هفتگی حکم ماذونی دریافت کند و برای توجیه این حرکت سیاسی مسائل علمی وی مطرح شود که با طرح مسئله شهرام پازوکی و دیگر اعضای خاص علمی  این فرقه و عدم دریافت حکم ماذونی این افراد به راحتی معادله جاسوس فرانسوی صوفیه حل خواهد شد و ثابت می شود این حرکت کاملا سیاسی بوده است.

۲_ پخش سخنرانی این ماذون سیاسی در کانال های رسمی فرقه صوفیه گنابادیه نشان از نفوذ بالای معجزه سیاسی نورعلی تابنده می دهد زیرا در کانال های رسمی این فرقه فقط فایل صوتی ۳ تن از شیوخ منتشر می شود و تاکنون سابقه نداشته است که شخص ماذون اجازه صحبت کردن داشته باشد و طبق قانون درون فرقه ای صوفیه ماذون نماز فقط اجازه برپایی نماز و جلسات به ظاهر عبادی فرقه ای دارد و تنها شیوخ فرقه آن هم با محدودیت های خاص و مشخص حق صحبت دارند.

 رویکرد سیاسی صوفیه باعث قرار گرفتن فایل صوتی سخنان مصطفی آزمایش در کانال های رسمی فرقه صوفیه گنابادیه شد تا ثابت شود با سیاسی شدن این فرقه به ظاهر عرفانی تمام معادلات و قوانین درون فرقه ای نادیده گرفته می شود.

خوشبختانه با انتشار بیانیه رسمی نورعلی تابنده و اعتراض وی به طرح موضوع حذف فیزیکی توسط دستگاه های امنیتی، چهره واقعی مصطفی ازمایش نمایان شد و باعث سرخوردگی معجزه سیاسی نورعلی تابنده شد.

 ماذون سرخورده ای که با کلید زدن طرح جریانسازی شده حذف فیزیکی نورعلی تابنده، باعث اختلافات زیادی شد و این اختلافات  قطب فرقه را مجبور به صدور بیانیه کتبی کرد تا میزان شدت اختلافات به وضوح نمایان شود.

صدور بیانیه کتبی نورعلی تابنده و اعلام برائت از اشخاصی که طرح حذف فیزیکی وی را مطرح کردند(مصطفی آزمایش) باعث سرخوردگی ماذون سیاسی شد و تمام معادلات جاسوس فرانسوی برای تهیه خوراک رسانه های معاند از بین رفت.

بعد از رسوایی بزرگ مصطفی آزمایش در طرح مساله حذف فیزیکی نورعلی تابنده توسط دستگاه های امنیتی،  بزرگان و فقرای قدیمی در یک حرکت قابل تقدیر پخش سخنان ماذون سرخورده صوفیه را در کانال های رسمی ممنوع کردند تا شاهد طرد شدن جاسوس فرانسوی باشیم.

بدون شک طرد ماذون سرخورده صوفیه نشان از آغاز فصل جدیدی در فرقه صوفیه گنابادیه می دهد و اگر این موضوع زودتر صورت می گرفت بزرگان این فرقه شاهد درهم ریختگی و اختلافات درون فرقه ای نبودند و فقرا کمتر بازیچه ماذون سرخورده صوفیه قرار می گرفتند و کار به جای نمی رسید که ماذون سیاسی پا رافراتر از خود بگذارد و به هدایت فقرا و بازیچه کردن قطب فرقه برای تهیه خوراک رسانه های معاند بپردازد.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: