کد خبر: ۱۵۶۷۰
تاریخ انتشار: 20 خرداد - 1396 09:58
اختصاصی
شمس الدین حائری با نام طریقتی ارشادعلی بعد از آن که در مدت یک سال قادر به دریافت دو حکم اجازه نماز و دستگیری شد آن را امری غیرعادی دانست ولی نورعلی تابنده ظرف مدت چهل روز تمام حکم‌های درون فرقه‌ای را دریافت کرد اما هیچ عکس العمل درون فرقه‌ای رخ نداد.

به گزارش فرقه نیوز؛ شمس الدین حائری با نام طریقتی ارشادعلی بعد از آن که در مدت یک سال قادر به دریافت دو حکم اجازه نماز و دستگیری شد آن را امری غیرعادی دانست ولی نورعلی تابنده ظرف مدت چهل روز تمام حکم‌های درون فرقه‌ای را دریافت کرد اما هیچ عکس العمل درون فرقه‌ای رخ نداد.


به گزارش فرقه نیوز_ محبوبعلیشاه یک سال بعد از فوت پدرش رضاعلیشاه، آقای شمس الدین حائری را برای اقامه نماز جماعت دراویش مجاز کرد. چند ماه بعد از صدور حکم ماذونی شمس الدین حائری، محبوبعلیشاه حکم دستگیری و تلقین ذکر با نام طریقتی ارشادعلی برای وی صادر کرد و این امر مورد تعجب شیوخ و بزرگان فرقه قرار گرفت زیرا تاکنون در مدت یک سال هیچ گاه دو حکم برای یک نفر صادر نشده بود.

صدور حکم اجازه اقامه نماز و دستگیری در سال 1372 آن هم به فاصله چندماه موجب شد شمس الدین حائری «کوتاه بودن فاصله زمانی بین دو ماذونیت را بهانه‌ای برای قبول حکم کند ولی با اصرار محبوبعلیشاه قبول کردند.»[1] در کتب خود صوفیه گنابادیه و بنابر ادعای مریدان ارشادعلی اعتراض وی مبنی بر صدور حکم ماذونی و شیخی در یک سال یکی از کرامات ایشان محسوب می‌شود زیرا صدور این دو حکم در یک سال امری غیرعادی است به همین خاطر محبوبعلیشاه برای توجیه آن بیان می‌کند: «روزیکه بندگان حضرت آقای رضاعلیشاه شما را نامزد اقامت جماعت در کرمان نمودند، شایسته تشخیص داده شدید لذا ما زمان را از آن موقع در نظر میگیریم»[2]

غیرعادی بودن صدور حکم ماذونی و شیخی در یک سال برای ارشادعلی در حالیست که نورعای تابنده قطب صوفیه گنابادیه در مدت چهل روز تمامی مراحل را سپری کرد و هیچ گاه این سوال مطرح نشد که تفاوت احکام صادر شده برای شمس الدین حائری و نورعلی تابنده در چیست؟ !

چرا نورعلی تابنده بعد از سپری کردن مراحل هفت گانه در مدت چهل روز هیچ واکنش و اعتراضی نسبت به موضوع فوق از خود نشان نداد ولی شمس الدین حائری به خاطر دریافت دو حکم فرقه‌ای در مدت یک سال از خود واکنش نشان داد؟

چرا محبوبعلیشاه به خاطر عادی جلوه دادن صدور حکم ماذونی و شیخی ارشادعلی به توجیه آن پرداخت و در منابع صوفیه علت آن قید شد ولی به خاطر صدور حکم مراحل هفت گانه در مدت چهل روز برای نورعلی تابنده، هیچ توجیهی ذکر نشده و همچنان این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟

باتوجه به موارد بالا آیا انتخاب نورعلی تابنده از سوی محبوبعلیشاه برای قطبیت صحت دارد؟ چرا هیچ سندی در توجیه قطبیت چهل روزه نورعلی تابنده وجود ندارد!

پی نوشت:

[1]برگرفته از زندگی‌نامه‌ی حاج شمس‌الدین حایری (ارشادعلی) از کتاب پروازعشق در کهکشان‌ها

[2] همان.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: