کد خبر: ۱۵۷۶۰
تاریخ انتشار: 30 خرداد - 1396 17:25
اختصاصی
یکی دلایل انحرافی و التقاطی بودن سلوک پوشالی صوفیه گنابادیه تعارضات عقیدتی این فرقه در زمان و مکان‌های مختلف است. برای نمونه هیچ گاه این فرقه در خانقاه امیرسلیمانی تهران و خانقاه اصفهانی‌های کرج از دف و نی استفاده نمی کنند اما...

به گزارش فرقه نیوز؛ یکی از راه‌های جذب تصوف فرقه‌ای استفاده از آلات موسیقی است. موسیقی برای افراد جذب شده در تصوف فرقه ای مانند مخدری است که مشکلات خود را برای ساعتی به فراموشی بسپارند و آن‌ها را از خود بی‌خود کند و طبق اصطلاح به کار برده به مقام «حال» برسند.


فرقه صوفیه گنابادیه بر اساس ادعای اقطاب و بزرگان فرقه، مطابق شرع عمل کرده و هیچ گاه از آلات در مجالس فقری استفاده نمی‌کنند. این فرقه در مجالس هفتگی خود از شعر خوانی و آوازخوانی استفاده می‌کنند ولی اجازه استفاده از آلات موسیقی ندارند.

یکی دلایل انحرافی و التقاطی بودن سلوک پوشالی صوفیه گنابادیه تعارضات عقیدتی این فرقه در زمان و مکان‌های مختلف است. برای نمونه هیچ گاه این فرقه در خانقاه امیرسلیمانی تهران و خانقاه اصفهانی‌های کرج از دف و نی استفاده نمی کنند اما شاهد گسترش استفاده از آلات موسیقی در جلسات هفتگی شهرستان فسا هستیم.

بنا بر گزارش فقرای حقیقت طلب به بخش رصد پایگاه خبری فرقه نیوز، صوفیه گنابادیه شهرستان فسا علاوه بر استفاده از آلات موسیقی به خرید و فروش اسلحه روی آورده اند.

گزارش‌های رسیده از شهرستان فسا گویایی خرید و فروش اسلحه توسط تعداد انگشت شماری از صوفیه گنابادیه است و اسامی این افراد نزد بخش رصد پایگاه خبری فرقه نیوز محفوظ است و در صورت ضرورت با ذکر اسامی این افراد به افشاگری خواهد پرداخت.