کد خبر: ۱۵۹۱۷
تاریخ انتشار: 08 مرداد - 1396 00:34
اختصاصی
سید مرتضی محجوبی شیخ صوفیه گنابادیه درتاریخ ۲۶ تیر ۹۶ با حمایت تمام قد از رضاتابنده در مقابل گروهک سیاسی صوفیه ایستاد تا تعطیلی مجالس خانگی به بهانه مریضی تاوان تقابل شیخ صوفیه باشد.
به گزارش فرقه نیوز؛ سید مرتضی محجوبی شیخ صوفیه گنابادیه درتاریخ ۲۶ تیر ۹۶ با حمایت تمام قد از رضاتابنده در مقابل گروهک سیاسی صوفیه ایستاد تا تعطیلی مجالس خانگی به بهانه مریضی تاوان تقابل شیخ صوفیه باشد.
ماجرا از آن جا شروع شد که اوایل تیر تعدادی از فقرا با هدایت گروهک سیاسی صوفیه به تخریب چهره رضا تابنده پرداخت.
تخریب چهره رضاتابنده تا جای پیش رفت که تعدادی از فقرا پا را از گلیم خود درازتر کردند و به آقازاده اقطاب توهین کردند.
توهین بی سابقه این افراد با واکنش های فراوان همراه بود و تنها کسی که رسما نسبت به این موضوع واکنش نشان داد محجوبی بود.
محجوبی در تاریخ ۲۶ تیر۹۶ در جلسه خانگی خود با نشان دادن کتاب رضاعلیشاه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و بیان کرد افرادی که به فرد مذکور توهین کردند به دو پشت از این آقا توهین کرده اند.
بعد از این جلسه با فشار گروهک سیاسی صوفیه جلسه سید مرتضی محجوبی به بهانه مریضی و درمان تعطیل شد تا شاهد قدرت رجل سیاسی در فرقه گنابادیه باشیم.
 به زودی مستندات خبر فوق توسط فقرای حقیقت طلب ارسال خواهد شد تا شاهد اعلام برائت شیوخ از گروهک سیاسی صوفیه باشیم.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: