کد خبر: ۱۵۹۲۹
تاریخ انتشار: 15 مرداد - 1396 00:14
اختصاصی
گروهک سیاسی مجذوبان نور با وجود اعلام رسمی ممنوعیت ملاقات، در یک حرکت برنامه ریزی شده به صورت سر زده به ملاقات شیخ کرج رفتند تا به تطهیر چهره خود بپردازند و آبروی ریخته خود را بار دیگر باز گردانند.

به گزارش فرقه نیوز؛ اوایل هفته گذشته وضعیت جسمی یوسف مردانی نامساعد و تمامی جلسات سخنرانی هفتگی بدون حضور وی برگزار و جلسات پرسش و پاسخ لغو شد.

خبر بستری شدن شیخ کرج در بیمارستان دی با بیانیه و درخواست رسمی یوسف مردانی به فقرا اعلام شد و این موضوع باعث افزایش اعتبار، وقار و متانت شیخ المشایخ صوفیه شد تا درس عبرتی شود برای نورعلی تابنده قطب سیاسی صوفیه که در زمان بستری شدن، خود را بازیچه گروهک سیاسی مجذوبان نور کرد و مورد تمسخر عام و خاص قرار گرفت.


شیخ کرج برای حفظ شخصیت و جایگاه فرقه‌ای خود رسما اعلام کرد هیچ کدام از فقرا حق حضور در بیمارستان دی و اطراف آن را ندارند و ملاقاتی صورت نخواهد گرفت و تمامی ملاقات‌ها در کرج انجام خواهد شد.

اعلام بیانیه رسمی شیخ المشایخ صوفیه مبنی بر عدم حضور فقرا و مریدان در بیمارستان و اطراف آن باعث زیر سوال رفتن برنامه گروهک تند رو مجذوبان نور در خیابان زرتشت و اطراف آن شد و آن‌ها را مجبور به طرح برنامه جدیدی برای حفظ آبروی از دست داده کرد.

گروهک سیاسی مجذوبان نور با وجود اعلام رسمی ممنوعیت ملاقات، در یک حرکت برنامه ریزی شده به صورت سر زده به ملاقات شیخ کرج رفتند تا به تطهیر چهره خود بپردازند و آبروی ریخته خود را بار دیگر باز گردانند.