کد خبر: ۱۵۹۴۱
تاریخ انتشار: 18 مرداد - 1396 12:23
اختصاصی
بعد از انتشار خبر تقابل گروهک سیاسی صوفیه با رضا تابنده و اعتراض شدید الحن سیدمرتضی محجوبی، و کذب دانستن این خبر توسط تعداد زیادی از فقرا، بخش رصد پایگاه خبری فرقه نیوز به فیلم مجلس خانگی رشید علی دسترسی پیدا کرده تا دیگر هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند و حجتی باشد بر فقرای صوفیه گنابادیه!

به گزارش فرقه نیوز؛ بخش تصوف پایگاه خبری فرقه نیوز در روز 8 مرداد 96 خبر تقابل گروهک سیاسی صوفیه با رضاتابنده و اعتراض شدید الحن سید مرتضی محجوبی شیخ صوفیه گنابادیه را مبنی بر توهین و برخورد گروهک سیاسی با رضا تابنده، منتشر کرد.


بعد از انتشار خبر فوق تعداد زیادی از فقرا طی ارتباط با آدمین کانال فرقه نیوز این خبر را کذب محض دانستند و بیان کردند این خبر برای تفرقه بین فقرا منتشر شده و غیرممکن است دراویش به رضاتابنده فرزند محبوبعلیشاه توهین کنند.


ادعای فقرا مبنی بر کذب بودن خبر توهین به مولازاده محبوبعلیشاه در حالی بود که سید مرتضی محجوبی شیخ صوفیه گنابادیه درتاریخ ۲۶ تیر ۹۶ با حمایت تمام قد از رضاتابنده در مقابل گروهک سیاسی صوفیه ایستاد.

پیگیری بخش رصدپایگاه خبری فرقه نیوز برای بدست آوردن صوت مجلس خانگی رشیدعلی برای اثبات خبر منتشر شده، باعث شد در یک ارتباط گیری با یکی از فقرای حقیقت طلب و قدیمی به فیلم مجلس فوق دسترسی پیدا کنیم تا با انتشار آن مهرتاییدی بر اخبار منتشر شده باشد و دیگر هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند و حجتی باشد بر فقرای صوفیه گنابادیه!


توهین فقرای سیاسی به رضاتابنده


حمایت تمام قدسیدمرتضی محجوبی از رضاتابنده در مقابل گروهک سیاسی صوفیه


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: