کد خبر: ۱۵۹۹۹
تاریخ انتشار: 22 مهر - 1396 09:07
در این دوره که به همت موسسه راهبردی حق پژوهی برگزار گردید حجه الاسلام سالاری کارشناس و پژوهشگر حوزه عرفان های نوظهور، ضمن اشاره به چگونگی فعالیت این جریانات در کشور، بحث خود را در سه محور ارائه داد.

به گزارش فرقه نیوز؛ پرداختن به عرفان های نوظهور ، شناخت و راهکارهای مقابله با آنها یکی از موضوعات لازم و ضروری است که تمامی ارگان ها و ادارات باید نسبت به آن حساس باشند. عرفان های نوظهور به صورت خزنده و نرم، دین و اعتقادات افراد را زیر سوال برده و در افکار عمومی نسبت به آموزه های دینی تردید ایجاد می کنند و در نهایت آنها را به سوی خود کشانده و جذب فرقه ها می کنند.


در همین راستا و برای مقابله با افکار و اندیشه های عرفان های نوظهور و نیز آشنایی بیش از پیش نیروهای مسلح با این مساله، دوره نقد و بررسی عرفان های نوظهور و آشنایی با شیوه ها و ابزارهای تبلیغی آنها در جمع افسران و یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.


در این دوره که به همت موسسه راهبردی حق پژوهی برگزار گردید حجه الاسلام سالاری کارشناس و پژوهشگر حوزه عرفان های نوظهور، ضمن اشاره به چگونگی فعالیت این جریانات در کشور، بحث خود را در سه محور زیر ارائه داد:

محور اول: ضرورت پرداخت به عرفان های نوظهور در جامعه امروز

محور دوم: نقد و بررسی جریانات انحرافی و عرفان های نوظهور

محور سوم: راهکارهای مقابله با عرفان های نوظهور

ایشان در ادامه مباحث خود به این نکته نیز اشاره داشت که بسیاری از فرقه های نوظهور سبقه نظامی دارند و با اهداف سیاسی، نظامی طراحی و ارائه گردیده اند.

این دوره آموزشی به صورت هفتگی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.