کد خبر: ۱۶۰۴۹
تاریخ انتشار: 08 آذر - 1396 09:37
اختصاصی
کاظم دهقان و تعدادی از گروهک سیاسی مجذوبان با ابراز ندامت از اقدامات آشوب گرانه خود، به صورت داوطلبانه خود را تسلیم قانون کرده تا مشمول رأفت اسلامی شوند.

به گزارش فرقه نیوز؛ فرقه صوفیه گنابادیه از همان ابتدای پیدایش، خود را به عنوان یک جریان دینی و باطن گرا معرفی کرد و شعار جدایی دین از سیاست سر داد، به نحوی که سلطانعلیشاه در ارتباط با عدم دخالت در سیاست بیان کرد: «ما یک نفر زارع دهاتی درویشیم و نمی‌دانیم مشروطیت یا استبداد چه معنی دارد و این چنین کاری نداریم و مطیع امر دولت می‌باشیم خواه مشروطه باشد و خواه مستبد.»[1]


باگذر زمان کار این فرقه به جایی رسید که قانون گریزترین فرقه کشور شناخته شد تا با فضاسازی در فضای مجازی به خیال خود موجی در کشور راه اندازی کنند و با خط دهی امثال دانشجو و نوری دیگر خبری از سخنان اقطاب گذشته «مطیع امر دولت بودن»[2] و«در قوانین مملکتی باید مطیع مقررات مملکتی بود»[3] نباشیم و شاهد قطبیت و خط دهی گروهک سیاسی مجذوبان بر دراویش صوفیه گنابادیه باشیم.

هوچی گری گروهک سیاسی مجذوبان باعث رونمایی از چهره واقعی این افراد شد به نحوی که شیوخ و بزرگان فرقه راهی جز طرد این افراد نداشتند تا به نوعی به تطهیر چهره به ظاهر عرفانی خود بپردازند. به همین جهت کاظم دهقان و تعدادی از گروهک سیاسی مجذوبان با ابراز ندامت از اقدامات آشوب گرانه خود، به صورت داوطلبانه خود را تسلیم قانون کرده تا مشمول رأفت اسلامی شوند.

مسئولین قضایی استان فارس به جهت اتمام حجت نهایی و نشان دادن رأفت اسلامی، حبس در تبعید کاظم دهقان(شرور متواری گروهک سیاسی مجذوبان) را به‌ تبعید تبدیل کردند تا اتمام حجتی باشد بر رویکرد معاند این گروهک سیاسی و در صورت بروز کوچک ترین خطا از سوی این افراد، با سیلی محکم مسئولین مواجه شوند.

امید است که شرور متواری گروهک سیاسی مجذوبان و چند نفر همراهش دریابند که همراهی با برخی افراد منتسب به اپوزیسیون راهی جز رسیدن به یک فرجام مصیبت بار نخواهد داشت زیرا ثابت شد توهم قدرت و سرکشی این گروهک سیاسی عاقبتی جز نابودی ندارد.

قابل توجه مسئولین محترم؛
طبق رصد صورت گرفته توسط پایگاه خبری فرقه نیوز این محکوم متواری با ایلاف وقت و ادامه فتنه گری هدفی سوای تمکین به قانون و حل مسالمت آمیز مساله دارد و بدون شک در آینده ادعای پایگاه خبری فرقه نیوز همانند گذشته ثابت خواهد شد!

منبع:
[1].
نابغه علم و عرفان، سلطان حسین تابنده،صفحه۱۰۳-۱۰۴
[2]. همان
[3].
خورشید تابنده چاپ حقیقت صفحه 728.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: