کد خبر: ۱۶۰۸۳
تاریخ انتشار: 29 آذر - 1396 10:57
اختصاصی
شب گذشته پایگاه معاند این گروهک سیاسی با انتشار مطلبی از مصطفی دانشجو به آموزش نحوه طی طریق درویشی مدرن پرداخت تا یادآور ظهور گروهک مجاهدین خلق و نحوه تربیتی آنها باشد.
به گزارش فرقه نیوز؛ گروهک سیاسی مجذوبان در تاریخ ۲۵ آذر ۹۶ اولین کلید توجیه شاخه جدید صوفیه گنابادیه را با رونمایی از  درویشی مدرن زد. شب گذشته پایگاه معاند این گروهک سیاسی با انتشار مطلبی از مصطفی دانشجو به آموزش نحوه طی طریق درویشی مدرن پرداخت تا یادآور ظهور گروهک مجاهدین خلق و نحوه تربیتی آنها باشد.

 با بررسی منابع تاریخی به این نتیجه خواهیم رسید که اعضای مجاهدین خلق از عناصر رادیکالی نهضت آزادی بودند و اکنون عناصر رادیکالی صوفیه گنابادیه با تشکیل شاخه جدید گروهک سیاسی مجذوبان یادآور ظهور مجاهدین خلق هستند.

 برای اثبات این موضوع کافیست به منابع اصیل صوفیه گنابادیه رجوع کرد تا متوجه تفاوت طی طریق درویشی مدرن با درویشی سنتی اقطاب شویم.

 صالحعلیشاه در کتاب پند صالح در قالب دستور کلی یکی از روش های طی طریق درویشی سنتی را این چنین بیان می کند: به کار خود پرداخته و در سیاست دخالت نکنید که مبادا آلت دست و بهانه اجرای مقاصد دیگران گردید.

 رضا علیشاه یکی دیگر از اقطاب صوفیه گنابادیه با تایید صحبت پدر خود، در کتاب رفع شبهات اظهار میکند اقطاب صوفیه گنابادیه، خود را از دخالت در مسائل اجتماعی که سیاست نیز از جمله این امور است، دور نگه می‌داشتند تا از این طریق به رونمایی از طی طریق درویشی سنتی بپردازد.

رضا علیشاه در جای دیگر از کتاب رفع شبهات درباره اجتناب از دخالت دراویش در سیاست می‌گوید: سیاست مصطلح امروز که لازمه آن دروغ، تفنین، نقض، ظلم، آزار واذیت باشد، باید از آن دوری کرد.

سلطانعلیشاه موسس صوفیه‌ی گنابادیه همانند دیگر اقطاب معتقد است  امرِ سیاست در قلمرو شریعت است و وظیفه قطب نظر دادن درباره مسائل طریقتی است نه سیاست!

باید توجه کرد که این ادعا هم مانند سخنان اقطاب گذشته بیانگر نحوه تربیتی درویشی سنتی و تقابل با درویشی مدرن گروهک سیاسی مجذوبان است.


 پی نوشت:
صالح علیشاه، محمد حسن،پند صالح،انتشارات حقیقت، چاپ هفتم،،1376ص32.
تابنده، حسین، رساله رفع شبهات،‌انتشارات حقیقت، چاپ ششم،1382،ص133.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: