کد خبر: ۱۶۳۰۳
تاریخ انتشار: 24 شهريور - 1397 13:14
از مهمترین راهبردهای دشمن در حوزه جنگ نرم ضربه به جریانات اسلامی و شیعی از طریق بهره برداری از مفاهیم و ظرفیت های درونی می باشد.
به گزارش فرقه نیوز: از مهمترین راهبردهای دشمن در حوزه جنگ نرم ضربه به جریانات اسلامی و شیعی از طریق بهره برداری از مفاهیم و ظرفیت های درونی می باشد. در این فضا با استحاله و تفسیر مفاهیم همسو با الگوی کلان تفرقه افکنی، خرده گروهک های انحرافی ایجاد که در حوزه مفاهیم اشتراکاتی با جریان اصیل شیعی داشته اما در حوزه مصادیق و تفسیر مفاهیم مربوطه دچار انحرافات و اعوجاجات شدیدی می باشد.

یک از جریاناتی که طی سالهای گذشته در این بستر فعالیت های گسترده میدانی و مجازی داشته است، جریان مدعی یمانی، احمد اسماعیل می باشد. این جریان طی سالهای گذشته دو مرحله  را طی کرده است :

مرحله اول) جذب  و تبلیغ جریان در بستر فضای مجازی

مرحله دوم) ورود به عرصه میدانی و تمرکز بر تغییر پارادایم از یک جریان فکری و فرقه ای به سمت یک جریان سیاسی

گرچه جریان در ایران همچنان در مرحله اول به سر می برد، اما فرقه انحرافی احمداسماعیل، مدت هاست در عراق وارد فاز میدانی و عملیاتی شده و تلاش می کند نه تنها به عنوان یک کنشگر مذهبی و فرقه ای بلکه در قامت یک کنشگر سیاسی وارد میدان شود.

احمداسماعیل شخصاً پیام هایی در راستای تحریک مردم برای حضور در تجمعات اعتراضی ارسال نموده و مکرراً این مساله را در صفحات منتسب به خود و حتی در جواب کامنت های ارسالی از سوی انصار پیگیری نموده است.

این تجمعات در فضای در سال گذشته در بغداد شروع شد که حکومت عراق در حال فتح موصل و سقوط سرزمینی اعش در عراق بود و طی ماه های گذشته نیز در بصره ادامه یافت. اما اتفاقات اخیربصره و ایجاد نقش در پازل جنگ شیعه-شیعه که یکی از آمال دشمن سعودی می باشد، پرده از ماهیت این جریان برداشت.

حمایت احمداسماعیل و اعطاء لقب شیران بصره به شورشگرانی که کنسولگری ج.ا.ا ایران و سایر مراکز دولتی را به آتش کشیدند، خطی است که نیاز به تحلیل و کدهای پنهان نداشته و به راحتی می تواند، ماهیت این جریان را برای مراکز تصمیم گیر محور مقاومت در منطقه روشن کند.

معرفی محمدباقر صدر از نزدیکان جریان صدر در عراق و پیوند مدعی دروغین یمانی با جریان صدر که هم اکنون نزدیکترین جریان به سعودی هاست از دیگر کدهای تحلیل ارتباط این جریان با سعودی ها می باشد.

کدهای فوق وقتی معنا پیدا می کند که در کنار گزارش مؤسسه رند به قلم جفری مارتینی با عنوان "آینده روابط فرقه گرایانه در خاوورمیانه" قرار دهیم.

در بخش سوم این گزارش در خصوص سیاست لب پرتگاه[1]  صراحتاً اشاره شده که یکی از تلاش های جدی عربستان سعودی در خصوص تقابل با جریان شیعی" تشدید منازعات مذهبی است که تا سرحد منازعه منطقه ای پیش رود."

امروز جریان مدعی یمانی تلاش دارد با ورود به حوزه سیاسی، ظرفیت های خود را در ایجاد تخاصمات منطقه ای در سه حوزه فکری، فرقه ای و سیاسی با مراجع دینی و حاکمیت های ایران و عراق گسترش دهد و از سوی گوشه چشم این جریان به حمایت های سعودی- بعثی نیز چشم اندازی متفاوتی را برای این جریان، ورای یک فرقه ترسیم می کند.

بر این اساس به نظر می رسد که پس از حوادث چند ماه گذشته عراق و حتی چراغ سبز احمداسماعیل به تجمعات در ایران برای یکی از انصار که "ما در کنار مردم ایران در مطالبه حقوقشان هستیم"، جریان یمانی رانمی توان به لحاظ حقوقی و امنیتی، یک جریان صرفاً فکری تلقی نمود.

این جریان معتقد به عصمت امام فیس بوکی شان بوده و حاکمیت را حق وی و غصب شده تلقی می کند. با این مبنا و تحرکات میدانی آغاز شده در ایران و عراق، این جریان ظرفیتی برای ایجاد تنازعات و درگیر در داخل ایران و عراق را بیش از گذشته دارد.

باید دید حاکمیت عراق و ایران، چه تصمیماتی برای مقابله با جریان در حوزه نرم و سخت در نظر داشته و طی سالهای آینده این فرقه چه روندی را طی خواهد کرد.منبع مشرق

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: