کد خبر: ۱۶۳۴۰
تاریخ انتشار: 24 مهر - 1397 09:29
اختصاصی
جریان انحرافی احمد الحسن از هر راهی برای تبلیغ خود استفاده می کند. از پخش کارت های تبلیغ و بروشورهای تبلیغاتی در کوچه بازار گرفته تا گذشتن بروشور در لای کتاب های ادعیه و قرآن.

به گزارش فرقه نیور: این جریان انحرافی اخیرا اقدام به پخش بروشور دعای رویای صادقه نموده و آن را لای کتاب ها ادعیه و قرآن های موجود در حرم مطهر گذاشته اند. تقطیع روایات و ادعیه شگرد تبلیغاتی این جریان انحرافی است آنها با تقطیع کردن روایات و کنار هم گذاشتن این قطعه ها، تلاش می کنند از دل آن مفهومی به دل خواه خود در آورند. این بار کار از تقطیع گذشته و روی به جعل آورده اند. دعایی درباره دیدن رویای صادقه جعل کرده و نام احمد الحسن را هم در آن گنجانده اند. اگر چه برای دیدن رویای صادقه دستورالعمل هایی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، اما دعای مستقلی که طولانی باشد و دستور بر خواندن چهل روزه آن باشد وجود ندارد و تنها یک جعل است که توسط جریان انحرافی احمد الحسن اتفاق افتاده است.

اما رویا و خواب صادق، خوابی است که با حوادث خارج از ما ـ چه جسمی و چه اخلاقی و روحی ـ و حقایق عالم هستی، مرتبط بوده و مستند به آنها است. در این نوع خواب، «نفس» انسان از عالم دنیوی گذشته و با توجه به هم سخنی اش با عالم مثال و عالم مجردات، با آن دو مرتبط می گردد. از این رو مستند به علل طبیعی جسمانی انسان (مانند گرم بودن یا سرد بودن مزاج) و نیز علل خلقی و روحی انسان (مانند عصبی بودن، حسادت ورزیدن، کینه داشتن و امثال آن ) نیست. البته رویای صادقه که مرتبط و مستند به ورای ما (عالم مثال و مجردات) است، خود اقسامی دارد که مجال طرح آن در اینجا نمی باشد.
نکته مهم آنکه آیا رویای صادق ـ که در واقع پل ارتباطی با عالم غیب است و انسان در پرتو این دسترسی، حقایق و صوری را مشاهده می کند ـ پیش شرطی ندارد؟ آیا مقدماتی برای فراهم آمدن آن غوطه وری و نظاره گری وجود ندارد؟ اصلا راه رسیدن به آن کدام است؟

اولیای الهی با استفاده از آیات و روایات فرموده اند: اگر کسی بخواهد در عالم بیداری به اسرار عالم و آیات غیبی واقف شود، باید مراقبه داشته باشد؛ یعنی، برای آمادگی دریافت حقایق و باطن جهان هستی، باید مراقب اعضا، جوارح و اعمال خود باشد تا ظریفیت ادراک و فهم آیات الهی را پیدا کند. در عالم رویا و خواب نیز مراقبه لازم است. اگر کسی می خواهد در عالم خواب، حقایق را ـ آن چنان که هستند ـ بفهمد (رویای صادق) و از هدایت ها و اشارات و ارشادهای آنها سود جوید، باید مراقبه داشته باشد. این با مراقبت خود در عالم بیداری و رعایت آداب خواب ـ که در روایات ذکر شده ـ به دست خواهد آمد.
نظافت، طهارت، محاسبه اعمال روزانه، قرائت قرآن و بعضی از دعاها، کیفیت و چگونگی قرار گرفتن بدن هنگام خواب و خواندن دعا پس از بیداری از خواب، کمترین آداب مراقبه است که رعایت آن برای دیدن رویای صادق، بایسته و ضروری است.
به هر حال انجام دادن واجبات و ترک محرمات، نظیف بودن، با وضو خوابیدن، محاسبه اعمال روزانه، خواندن سوره توحید و تکاثر، خواندن دعای «اللهم ان امسکت نفسی فی منامی فاغفرلها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین» قبل از خواب، خوابیدن بر سمت راست بدن و رو به قبله و خواندن دعای «لا اله الا الله الحلیم الکریم الحی القیوم و هو علی کل شیء قدیر سبحان رب النبیین و اله المرسلین، رب السموات السبع و مافیهن و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد الله رب العالمین» (پس از خواب)، بسیار موثر است. گفتنی اینکه دعای پس از خواب، برای خواب دیدن رویای صادق در شب بعد، بسیار موثر و مجرب است.