کد خبر: ۱۶۳۵۲
تاریخ انتشار: 12 آبان - 1397 09:39
اختصاصی
فرقه حلقه بسیاری از اموزه های خود را از سایر جریانات انحرافی وام گرفته است، مانند جریان شیطان پرستی که بسیاری از نمادهای خود را از سایر فرهنگ ها دزدیده است.

به گزارش فرقه نیوز: در عرفان کابالا خدا قدرتی است لایتناهیی و فهم ناپذیر برای انسان ها و این ذات پنهان و نامتناهی نمی تواند موضوعی برای اندیشه مذهبی باشد.[1]

در آموزه های فرقه حلقه نیز راهی برای شناخت خداوند وجود ندارد و انسان نمی تواند عاشق خدا شود. طاهری در این باره می گوید:

«انسان نمی تواند عاشق خدا شود، زیرا انسان از هیچ طریقی قادر به فهم او نیست و در حقیقت خدا عاشق انسان می شود و انسان معشوق می باشد و مشمول عشق الهی.»[2]

جهان دو قطبی کابالا نگرشی است که شیطان را برادر خدای پسر و فرزند دوم خدای پدر می داند یا به بیانی دیگر شیطان را تجلی یهوه(خدا) و ریشه شر را در عالم الهی می بیند.[3]

در فرقه حلقه نیز طاهری شیطان را عالم ایجاد جهان دوقطبی و عالم تضاد معرفی می کند و می گوید:

ایجاد جهان دو قطبی باید به وسیله عاملی صورت می پپذیرفت که با نوعی نافرمانی از خداوند (ایجاد تضاد) وحدت جهان تک قطبی را به کثرت جهان دو قطبی تبدیل کند. این رویداد با ماموریت ابلیس رخ داد و خداوند که طراح طرح حساب شده هستی است و هیچ قدرتی بر او برتری ندارد،... چنین خواست که ابلیس فرمان سجده به آدم را اطاعت نکند و با این نافرمانی فرمایشی، خیر و شر در عالم شکل گیرد و انسان در جهان دو قطبی مورد آزمایش قرار گیرد.[4]

منابع دست اول کابالا از قرن دوازدهم بر مبنای گنوسیه، این شبکه را به صورت واسط فیض خداوند و رحمت عام او بر مخلوقات معرفی نموده است.[5] همانگونه که در کابالا شبکه شعور کیهانی همه کاره است در اندیشه طاهری هم شعور کیهانی همه کاره است. فرقه حلقه با انتخاب شبکه شعور کیهانی در نقش واسط بین خالق و مخلوق و به جای قرب و اتصال با خداوند در پی اتصال با شبکه شعور کیهانی است. بنابراین در فرقه حلقه چون خداوند دست نایافتنی معرفی می شود افراد به اتصال شعور کیهانی دعوت می شوند.[1] . حلقه اسارت به نقل از: گرشوم شولم، جریان بزرگ در عرفان یهود، ترجمه فریدالدین راد مهر، ص331.

[2] . عرفان کیهانی(حلقه) ص124.

[3] . حلقه اسارت، 119.

[4] . مقاله «نقش ابلیس» محمد علی طاهری.

[5] . حلقه اسارت، ص 126.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: