کد خبر: ۱۶۴۶۴
تاریخ انتشار: 28 آذر - 1397 08:48
اختصاصی
رهبر فرقه حلقه معتقد است که اگر شیطان نبود، انسان قدرت انجام گناه را نداشت.

به گزارش فرقه نیوز: رهبر فرقه حلقه معتقد است که اگر شیطان نبود، انسان قدرت انجام گناه را نداشت. از این رو معتقد است:تبعیت نکردن از فرمان سجده در ظاهر نافرمانی است و اگر نافرمانی نبود، تضادی هم نبود.: (انسان و معرفت، ص۳۴). در جای دیگر می گوید:

خداوند خواسته است که ابلیس عامل برقراری تضاد در زمینه حرکت آدم باشد تا او در این چرخه، همواره در معرض خیر و شر بماند و به این وسیله بتواند با انتخاب هریک، هدایت یا گمراهی خود را تعیین کند. (همان، ص۲۱۸).

در عبارتی دیگر می گوید:

شیطان در وجود هر انسانی سهم مشخصی دارد و کسی نیست که در درون خود، عامل تضاد نداشته باشد. (همان، ص۲۱۹).

از این جمله ها برمی آید که اگر شیطان سر به نافرمانی برنداشته بود، انسان زمینه گناه نداشت و وجودش متضاد نبود. وی از این نکته غفلت ورزیده که آدم از بدو خلقت و قبل از تمرد شیطان، از دو جنبه ملکوتی و مادی برخوردار بود. به عبارت دیگر، اگر شیطان هم نبود، باز انسان شهوت و غرایز حیوانی داشت... بنابراین، زمینه درونی در انسان که همان نفس اماره است، با شیطان تفاوت دارد؛ کار شیطان این است که این زمینه درونی را با تسویل و تزیین، سرعت می دهد. اینزمینه نفسانی، همان چیزی است که از نگاه رهبر عرفان حلقه مخفی مانده است. وی این زمینه و بستر درونی انسان را انکار نموده و به همین جهت، تمامی گرایش های منفی وجود انسان را شیطان می نامد و آن را جزئی جدانشدنی از وجود انسان معرفی می کند.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: