کد خبر: ۱۶۵۲۷
تاریخ انتشار: 16 بهمن - 1397 09:14
اختصاصی
دوره جدید آموزشی نقد و بررسی عرفان های نوظهور در مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی
به گزارش فرقه نیوز: شروع دوره جدید آموزش و نقد عرفان های نوظهور در مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی
مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی زیر نظر دفتر مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی اداره می شود. این دوره ها با همکاری موسسه راهبردی حق پژوهی برگزار می شود.