کد خبر: ۱۷۰۸۵
تاریخ انتشار: 29 فروردين - 1399 21:39
اختصاصی
این در حالی است که اساسا وجود چاکراهها در انسان و بسیاری از آموزه های یوگا اساسا غیر قابل اثبات بوده و ارتباط دادن آنها به مفاهیم اسلامی عملی نابخرادانه است.
به گزارش فرقه نیوز:

مصطفی آزمایش از جمله شخصیت های ضد نظامی است که نشان داده علی رغم برگزاری جلسات تفسیری و... ؛ اما اطلاعات دینی صحیح و کاملی ندارد.

وی در جدیدترین ویدئوهایی که ضبط می کند  به تبلیغ یوگا و راههای باز کردن چاکراهها در بدن انسان می پردازد.

این در حالی است که اساسا وجود چاکراهها در انسان و بسیاری از آموزه های یوگا اساسا غیر قابل اثبات بوده و ارتباط دادن آنها به مفاهیم اسلامی عملی نابخرادانه است.