کد خبر: ۱۷۰۹۰
تاریخ انتشار: 30 فروردين - 1399 19:44
اختصاصی
در جدیدترین اظهار نظر یکی از رسانه های ضد نظام به پخش سخنان یکی از معاندین نظام پرداخت که در آن شورش و اغتشاش را از حقوق مسلم زندانیان بر می شمارد!!!

به گزارش فرقه نیوز:

همانطورکه در اخبار گذشته نیز اشاره نمودیم این روزها فعالان ضد نظام و رسانه های معاند سعی در تحریک زندانیان و خانواده های آنان را دارند.

در جدیدترین اظهار نظر یکی از رسانه های ضد نظام به پخش سخنان یکی از معاندین نظام  پرداخت که در آن شورش و اغتشاش را از حقوق مسلم زندانیان بر می شمارد!!!