کد خبر: ۱۷۱۳۷
تاریخ انتشار: 30 ارديبهشت - 1399 19:21
باوجود ماندن تا روز قدس، فضای مجازی و تبلیغات محیطی زودتر و بیشتر از سال های گذشته به استقبال روز قدس رفته اند.
به گزارش فرقه نیوز؛ باوجود ماندن تا روز قدس، فضای مجازی و تبلیغات محیطی زودتر و بیشتر از سال های گذشته به استقبال روز قدس رفته اند.

استقبال از روز جهانی قدس در خیابان فلسطین و میدان بیروت بغداد