کد خبر: ۱۷۱۴۹
تاریخ انتشار: 12 خرداد - 1399 15:15
اختصاصی
در جدیدترین اقدام رسانه معلوم الحال و ضد نظام جریده گلستان که مدعی صوفیگری است به تبلیغ اموزه ها و شخصیت مصطفی آزمایش صوفی خارج نشین و گرداننده یکی از رسانه های ضد نظام پرداخت.
به گزارش فرقه نیوز:

بارها از دشمنی برخی از عناصر ضد انقلاب و رسانه های معلوم الحال  که مدعی صوفیگری نیز هستند شواهدی ارائه داده ایم.

آنچه مشخص است این افراد و رسانه ها در جبهه متحدی قرار گرفته و هدفی جز تخریب اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند؛ شواهد  نیز نشان از حمایت سران غرب از این افراد و رسانه ها دارد.

یکی از مهمترین شواهد اتحاد این افراد و رسانه ها  را می توان از مخابره اخبار  و تبلیغ یکدیگر دانست که توسط این رسانه ها دنبال می شود.

در جدیدترین اقدام  رسانه معلوم الحال و ضد نظام  جریده گلستان  که مدعی صوفیگری است به تبلیغ اموزه ها و شخصیت مصطفی آزمایش صوفی خارج نشین و گرداننده یکی از رسانه های ضد نظام پرداخت.