کد خبر: ۱۷۲۰۵
تاریخ انتشار: 16 مرداد - 1399 15:07
اختصاصی
قابل ذکر است که در ایران اسلامی صوفی بودن و یا جزء هر اقلیت دیگر بودن جرم نیست و اگر با برخی از افراد اقلیت ها برخورد قضایی شود تنها به علت رفتارها و عملکرد مجرمانه که از آنها سر زده می باشد.

به گزارش فرقه نیوز:

ادعاهای رسانه های فرق انحرافی پیرامون نقض حقوق بشر و آزادی در ایران اسلامی یکی از شگردهای آنان برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. یکی از اخبار هر روزه جریده ثبت گلستان ( رسانه ای که خود را پیرو دراویش معرفی می کند ) پرداختن به زندانیان اغتشاشگر صوفی است که در واقعه خیابان پاسداران دست به اغتشاش و آشوب زدند.

 این کانال معاند هر روزه بخشی از اخبار خود را به این موضوع اختصاص می دهد.

 قابل ذکر است که در ایران اسلامی صوفی بودن و یا جزء هر اقلیت دیگر بودن جرم نیست و اگر
با برخی از افراد اقلیت ها برخورد قضایی شود تنها به علت رفتارها و عملکرد مجرمانه که از آنها سر زده می باشد.