کد خبر: ۱۷۲۲۰
تاریخ انتشار: 18 شهريور - 1399 13:04
اختصاصی
طاهری ادعاها و اموزه های خود ساخته ای دارد که به وسیله ان به گول زدن مخاطبان خود می پردازد.
به گزارش فرقه نیوز: