کد خبر: ۱۷۲۷۱
تاریخ انتشار: 16 مهر - 1399 14:48
اختصاصی
متاسفانه این روزها رسانه های شیعه انگلیسی سعی در جهت تحریک مردم برای حضور در خیابان ها را دارند.
به گزارش فرقه نیوز: