کد خبر: ۱۷۲۹۱
تاریخ انتشار: 26 آبان - 1399 14:59
اختصاصی
در این میان رسانه های اسلام ستیز و به ویژه وابسته به مراکز تبشیری جهان سعی می کنند تا با تبلیغ اندیشه های این مفتی های متحجر، قرائت آنان از اسلام را به پای اسلام ناب بنویسند.
به گزارش فرقه نیوز:

مفتی های وهابی  بی سواد و متحجر عربستانی هر روز با فتواهای ضد اسلامی و براشت های نادرست از اسلام باعث ایجاد تردید و شبهه می شوند.

در این میان رسانه های اسلام ستیز و به ویژه وابسته به مراکز تبشیری جهان سعی می کنند تا با تبلیغ اندیشه های این مفتی های متحجر، قرائت آنان از اسلام را به پای اسلام ناب بنویسند.

اینبار نیز فتوای مضحک یکی از این وهابیها درباره زنان، ملعبه ای برای مانور رسانه تبشیری شد تا بار دیگر شبهاتی را به نام اسلام مطرح سازند!