کد خبر: ۱۷۵۶۷
تاریخ انتشار: 29 آبان - 1400 12:00
شعار محبت و امید در مسیحیت همواره در تبلیغات گسترده و رسانه های متععد مسیحیان مورد توجه قرار می گیرد ؛و مبلغان مسیحی همواره ذهن مخاطب را به مسایلی از این دست مشغول می سازند. در این میان به ندرت و آن هم به تقاضای مخاطب گاهی از الهیات مسیحیت و مسایلی مانند تثلیث و الوهیت عیسی«ع» مسیح سخن به میان می آید.

فرقه نیوز- بخش مسیحیت تبشیری، شعار محبت و امید در مسیحیت همواره در تبلیغات گسترده و رسانه های متععد مسیحیان مورد توجه قرار می گیرد ؛و مبلغان مسیحی همواره ذهن مخاطب را به مسایلی از این دست مشغول می سازند.

در این میان به ندرت و آن هم به تقاضای مخاطب گاهی از الهیات مسیحیت و مسایلی مانند تثلیث و الوهیت عیسی«ع» مسیح سخن به میان می آید.

اما به راستی چرا؟!

آنچه مشخص است مهمترین آموزه های مسیحیت از جمله اعتقاد به تثلیث و خدا دانستن حضرت عیسی«ع» هیچگاه از سوی کلیساهای تبشیری توجیهی منطقی و عقلانی نداشته؛ بلکه به اعتقاد بسیاری بر خلاف عقل و در تضاد با آموزه های عقلانی می باشد.[1]

در حقیقت پذیرش الوهیت و خدا دانستن یک انسان- عیسی مسیح- با ویژگی های بشری برای هر انسانی سخت و غیر قابل پذیرش است.شاید به همین دلیل است که این مساله حتی در میان مسیحیان نیز تا به امروز با پرسش ها و شبهات زیادی مواجه بوده و در موارد بسیاری کلیساهای تبشیری را با چالش و بحران مواجه ساخته است.

امروزه بخشی از پرسش های جدی از کلیساها پیرامون چگونگی الوهیت عیسی مسیح«ع» است. مسیحیان زیادی از دیرباز تا کنون نتوانسته خدایی عیسی «ع» را درک کنند و کشیش های مسیحی نیز همواره به جای دادن پاسخی قانع کننده در این زمینه تنها مخاطبان و پرسش گران را به ایمان آوردن به مسیح و درک این مساله از راه دل سخن گفته اند.[2]

امروزه بسیاری از مسیحیان با این امید به کلیساهای مسیحی مراجعه می کنند تا بتوانند با گرفتن پاسخی قانع کننده به چگونگی الوهیت عیسی مسیح و حقیقت تثلیث بخشی از اضطراب ها و سرگردانی های خود را درمان کنند. [3] و البته هیچگاه پاسخ قانع کننده و روشنی دریافت نکرده اند. [4]

پرسش از آموزه الوهیت و خدایی عیسی «ع» و درک حقیقت تثلیث همواره از سوی پیروان سایر ادیان نیز مطرح بوده است و مسیحیان همواره از سوی پیروان سایر ادیان به ویژه مسلمانان با سوالات جدی در این زمینه مواجه بوده اند.[5] جالب اینکه هنوز بسیاری از پیروان ادیان مختلف وقتی از اعتقاد به خدایی عیسی«ع» در آموزه های مسیحیت مطلع می شوند دچار تعجب می شوند و گمان می کنند که مسیحیان عیسی«ع» را تنها پسر خدا می دانند و نه خدای واقعی ، غافل از اینکه بر مبنای آموزه های مسیحیت عیسی«ع» خدای کاملی است که مساوی با خدای پدر بوده و یکی از اقانیم ثلاثه را تشکیل می دهد.

با روشن شدن این مساله در خواهیم یافت که بخشی از سکوت تبشیری ها درقبال آموزه های مسیحی را می توان در احتمال عدم پذیرش این آموزه ها از سوی مخاطبان تفسیر نمود؛ چرا که تبشیری ها می دانند که اگر در مواجهه با فرد غیر مسیحی بخواهند در باره این مسایل چالشی سخن بگویند مخاطب را در پذیرش مسیحیت با تردید مواجه خواهند ساخت و بسیاری نمی توانند خدایی یک انسان دارای جسم را بپذیرند. در حقیقت آنها می خواهند که تازه مسیحیان همواره در مسایلی مانند محبت و امید غرق باشند و هیچگاه برای درک چرایی آموزه های مسیحی و درک عقلانی و منطقی آنها تلاش نکنند.

به همین خاطر است که یکی از مبلغان تبشیری در اعترافات خود اشاره می نمود که همواره از مبلغان می خواستیم تا به موضوعاتی مانند خدایی عیسی و تثلیث ورود نکنند و بیشتر تلاش نمایند تا با استفاده از ابزار احساسات و کمک گرفتن از مسایلی مانند محبت و امید به جذب مخاطبان بپردازند.

بله متاسفانه مسیحیت تحریف شده با به مقام خدایی رساندن حضرت عیسی«ع» ، در وادی سرگردانی و چالش های جدی گرفتار آمده و هر روزه بر حجم سوالات پیش روی کلیساهای مسیحی افزوده می گردد.[1] مراجعه شود به مسیحیان و چالش های پیش رو، سید رضا موسوی.

[2] - برای نمونه آنسلم یکی از بزرگان مسیحی در این زمینه می گفت:« ایمان می آورم تا بفهمم»

[3] - به اعتراف برخی از مسیحیان اعتقاد به تثلیث و الوهیت عیسی مسیح همواره باعث سرگرئدانی و اضطراب گروههایی از مسیحیان شده و در مواردی آنان را به چند گانه پرستی کشانده است. جان کلوور مونسما، اثبات وجود خدا ، ترجمه احمد آرام و امین مجتهدی، ص59

[4] - موریس وایلز می‌گوید: «تعمیم‌های منفی، ادعاهایی بسیار خطرناک‌اند اما با این حال چنین به نظرم می‌رسد که کلیسا در سراسر تاریخ طولانی تلاش‌هایی که برای ارائـۀ گزارشی معقول از مسیح کاملاً انسانی و کاملاً الوهی شده، هرگز موفق نشده است که تصویری منسجم و قانع‌کننده ارائه کند» اسطورۀ تجسد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی و محمدحسن محمدی‌مظفر، ص36.

[5] - قرآن کریم بارها و بارها پرسش هایی را در این زمینه از مسیحیان مطرح ساخته و الوهیت عیسی مسیح و تثلیث را مردود بر می ش رد.

(لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ یُهْلِکَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِی الأرْضِ جَمِیعًا) (مائده/۱۷)
«به راستی کسانی که می گویند خدا همان مسیح، پسر مریم است، کافر شده اند. بگو اگر خدا بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و اهل زمین همه را نابود کند، چه کسی می تواند او را باز دارد؟»


پ

1 مراجعه شود به مسیحیان و چالش های پیش رو، سید رضا موسوی.

2. برای نمونه آنسلم یکی از بزرگان مسیحی در این زمینه می گفت:« ایمان می آورم تا بفهمم»

3. به اعتراف برخی از مسیحیان اعتقاد به تثلیث و الوهیت عیسی مسیح همواره باعث سرگرئدانی و اضطراب گروههایی از مسیحیان شده و در مواردی آنان را به چند گانه پرستی کشانده است. جان کلوور مونسما، اثبات وجود خدا ، ترجمه احمد آرام و امین مجتهدی، ص59

4. موریس وایلز می‌گوید: «تعمیم‌های منفی، ادعاهایی بسیار خطرناک‌اند اما با این حال چنین به نظرم می‌رسد که کلیسا در سراسر تاریخ طولانی تلاش‌هایی که برای ارائـۀ گزارشی معقول از مسیح کاملاً انسانی و کاملاً الوهی شده، هرگز موفق نشده است که تصویری منسجم و قانع‌کننده ارائه کند» اسطورۀ تجسد خدا، ویراستۀ جان هیک، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی و محمدحسن محمدی‌مظفر، ص36.

5. قرآن کریم بارها و بارها پرسش هایی را در این زمینه از مسیحیان مطرح ساخته و الوهیت عیسی مسیح و تثلیث را مردود بر می ش رد.

(لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ یُهْلِکَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِی الأرْضِ جَمِیعًا) (مائده/۱۷)
«به راستی کسانی که می گویند خدا همان مسیح، پسر مریم است، کافر شده اند. بگو اگر خدا بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و اهل زمین همه را نابود کند، چه کسی می تواند او را باز دارد؟»ارسال به دوستان
نسخه چاپی
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: