کد خبر: ۱۷۵۸۷
تاریخ انتشار: 14 آذر - 1400 12:19
فرقه های انحرافی و نویسندگان عرفان های کاذب تمام تلاش خود را دارند تا مخاطبان به جای توجه به ادیان الهی و آسمانی که دعوت به حقیقت زندگی و سعادت انسان دارند، تنها به دنبال خواسته های دل خود بروند و رسیدن به این خواسته ها را نهایت اهداف خود قرار بدهند. در حقیقت خواننده این آثار به جای توجه به دستورالعمل ادیان الهی و آسمانی تنها تلاش دارد تا به آرزوهای درونی دست پیدا کند.

فرقه نیوز_بخش عرفان های نوظهور، بی شک یکی از شگردهای عرفان های دروغین و سازندگان فرقه های انحرافی ایجاد جذابیت برای مخاطب است. به همین دلیل این گروه ها سعی می کنند تا با دامن زدن به برخی از جذابیت های پوشالی مخاطب را به جای رسیدن به حقیقت و تلاش برای رسیدن به آن، در این نوع جذابیت ها گرفتار نمایند.

پیروی بدون چون و چرا از ندای درون و خواسته دل، یکی از همین شعارها است که رهبران برخی از این فرقه ها و عرفان های نوظهور سعی می کنند به آن دامن بزنند. در حقیقت در این نوع عرفانها به جای تعریف درست از حقیقت و دعوت مخاطبان به گزینش مسیر درست زندگی ، تنها سعی می شود تا با دعوت به پیروی از ندای درون مخاطب را به سوی امیال و خواسته های درونی سوق داده و زندگی بر اساس خواسته های نفسانی مخاطب را پی ریزی نمایند.

برای نمونه شاید در آثار پائولو کوئلیو بیشتر بتوان از این نوع آموزه ها دید. کوئلیو بارها و بارها در آثار خود مخاطبان خود را با پیروی از ندای درون دعوت می کند و سعی دارد تا به این شکل زندگی رویایی و ماجرا جویانه برای خوانندگان خود بسازد.[1] نویسنده ای مانند وین دایر به کافی بودن ندای درون برای سعادت انسان اشاره دارد.[2]

باید توجه داشت که فرقه های انحرافی و نویسندگان عرفان های کاذب تمام تلاش خود را دارند تا مخاطبان به جای توجه به ادیان الهی و آسمانی که دعوت به حقیقت زندگی و سعادت انسان دارند، تنها به دنبال خواسته های دل خود بروند و رسیدن به این خواسته ها را نهایت اهداف خود قرار بدهند. در حقیقت خواننده این آثار به جای توجه به دستورالعمل ادیان الهی و آسمانی تنها تلاش دارد تا به آرزوهای درونی دست پیدا کند.

شاید سخنان امثال کوئلیو که بارها اشاره دارند که معنویت و عرفان خود را از دین نمی گیرند به خوبی از اهداف این نویسندگان پرده بردارد و نشان می دهد که آنها به دنبال روشی جایگزین ادیان الهی هستند. در حقیقت امثال کوئلیو معنویت را یک مساله شخصی می داند و سعی دارند به هر طریقی مدلی از به اصطلاح معنویت را معرفی نمایند.[3]

در یک جمله می توان گفت مخاطبان این فرقه ها در حقیقت به نوعی انسان محوری و اومانیسم ؛ البته با شکل و لعاب جدید و جذاب مواجه می شود و بار دیگر این خواسته های انسان است که باید بی چون و چرا و فارغ از هر مساله دیگری دنبال شود.

باید توجه داشت ندای درون همیشه به خیر و خوبی دعوت نمی کند؛ بلکه ممکن است این ندای درون انسان را به سمت و سوی آمال و آرزوهای دست نیافتی و برخی از خواسته های منفی سوق دهد. در حقیقت ممکن است گاهی نداهای درون رحمانی باشد؛ اما گاهی نیز ممکن است این نداها شیطانی باشد. بنابراین صرف دعوت مکرر و بدون چون و چرا از پیروی از ندای درون بدون اشاره به برخی از آسیبهای آن می تواند خطرناک و آسیب زا بوده و فرد را از رسیدن به حقیقت دور سازد.

مخاطب این آثار باید توجه داشته باشد که زیباترین و شادترین حالات ممکن برای انسان در قرب به خداوند متعال حاصل می شود و رفتن به دنبال خواسته های درونی و پیروی از ندای درون تنها باعث می شود تا انسان از این مساله غافل شده و به نوعی در خودمحوری و لذت طلبی و رسیدن به آرزوها گرفتار خواهد شد.پی نوشت:

[1] - مراجعه شود به کتاب کیمیاگر پائولو کوئلیو

[2] - حمزه شریفی دوست ، کاوشی در معنویت های نوظهور ، ص182

[3] - «وقتی کسی می اید و به تو می گوید خدا این است و خدا آن است، یا خدای من قوی تز خدای توست ، تنها راه در دام نیفتادن است که بفهمی جستجوی معنویت یک مسئولیت شخصی ست که تو نه می توانی به کسی منتقل کنی و نه به دیگران توصیه کنی» بن بست، آسیب شناسی عرفان های نوظهور، سید رضا موسوی ، ص46


انتهای پیام/

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: