کد خبر: ۱۷۷۱۹
تاریخ انتشار: 23 فروردين - 1401 10:27
با صدور فرمان شیخیت سه تن از ماذونین جیغ های سبز و بنفش شاخه جدید فرقه گنابادیه بلند شد و بار دیگر اکانت های فیک متلاشی شده از پستوهای جریان طرد شده بیرون آمدند تا شاهد چینش هوشمند پازل قطبیت مصطفی آزمایش باشیم.
به گزارش فرقه نیوز - بخش صوفیه و دراویش، در شرایط فعلی گلوله و رسانه شاید در بدو امر دو موضوع متفاوت به نظر برسد اما در تمام نبردها، جنگ سخت و جنگ نرم همزاد و مکمل یکدیگر بوده  و در مواقعی جنگ نرم و استفاده از فضای مجازی اثرات غیرقابل جبرانی به همراه دارد.