کد خبر: ۱۷۸۱۲
تاریخ انتشار: 15 شهريور - 1401 10:55
نشست اول: چیستی جریان الحادی نئوآتئیسم و ارتباط آن با الحاد قدیم (با نگاهی به حادثه۱۱ سپتامبرسال۲۰۰۱)
به گزارش فرقه نیوز؛ مؤسسه  راهبردی حق‌پژوهی با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد و جامعه المصطفی العالمیه خراسان، سلسله نشست‌هایی به منظور آشنایی با جریان الحادی نئوآتئیسم و چگونگی شکل‌گیری آن برگزار می‌نماید، لذا از علاقمندان به ویژه اساتید، طلاب و دانشجویان محترم دعوت می‌شود شرکت نمایند.

اولین نشست بصورت وبینار درباره چیستی جریان الحادی نئوآتئیسم و ارتباط آن با الحاد قدیم (با نگاهی به حادثه 11 سپتامبر سال 2001) با حضور آقای دکتر علی شهبازی در تاریخ 17 شهریور 1401 ساعت 9 الی 10:30 صبح برگزار می گردد.

استاد:آقای دکتر علی شهبازی
-  مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب قم
- تحقیق و پژوهش در باره الحاد جدید (بیش از یک دهه)
- نویسنده و پژوهشگر در حوزه فرق و ادیان
-چاپ  مقالات متعدد در زمینه الحاد جدید -نویسنده کتاب الحاد جدید
-مترجم کتاب خدا و الحاد جدید و کتاب تکامل، تصادف و خدا: فهم نسبت میان تکامل و دین
و ...

لینک ورود به نشست: