کد خبر: ۲۰۴۳
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21
سیری کوتاه بر فرقه صوفیه کبرویه
طبق تحقیقات صورت گرفته فرقه صوفیه کبرویه بر خلاف فرقه صوفیه بیچاره جزو فرقه های نیست که توسط امویان و یا عباسیان تاسیس شده باشد بلکه تاسیس و شکل گیری آن توسط مسیحیان مسلمان شده صورت گرفته است.
فرقه نیوز- بخش تصوف:محققان و پژوهشگران تصوف بر این عقیده هستند که فرقه صوفیه کبرویه بر این اعتقاد هستند که فرقه صوفیه کبرویه در آسیای مرکزی از بین رفته اند و دیگر نمیتوان افرادی را پیدا کرد که سلوک طریقتی کبرویه داشته باشند
یکی ازدلایل مهم این افراد، نبود منابع فرقه صوفیه کبرویه و از بین رفتن جلسات این گروه در قاره آسیا مخصوصا آسیای مرکزی بوده است.
 
در دانشنامه جهان اسلام آمده است که "از دیگر سلسله های مهمی که زمانی در ایران رایج بود کبرویه منسوب به نجم الدین کبری " بوده است.
 
عبدالحسین زرین کوب درتحقیقات خود پیرامون تصوف بیان کرده "کبرویه در زمان حمله مغول خصوصا در مشرق ایران رونق فراوان داشته است.
 
با توجه به بررسی های صورت گرفته اکثر محققان به این نتیجه رسیده اند که فرقه صوفیه کبرویه بر اساس آنچه شیخ نجم الدین کبری در اجازاتش اشاره کرده است این فرقه ادامه فرقه صوفیه کمیلیه است که توسط اسماعیل قصری به او منتقل شده است.
 
طبق تحقیقات صورت گرفته فرقه صوفیه کبرویه بر خلاف فرقه صوفیه بیچاره جزو فرقه های نیست که توسط امویان و یا عباسیان تاسیس شده باشد بلکه تاسیس و شکل گیری آن توسط مسیحیان مسلمان شده صورت گرفته است.
 
در نتیجه بزرگ ترین تفاوت فرقه صوفیه بیچاره با فرقه صوفیه کبرویه چگونگی تاسیس آن است، تشکیل فرقه صوفیه بیچاره به دست امویان و عباسیان بوده است ولی فرقه کبرویه به دست مسیحیان تازه مسلمان تشکیل شده است. البته نکته اشتراک این دو فرقه نفوذ آداب و احکام مسیحیان است به طوری که به راحتی میتوان این آداب را مشاهده کرد.
 
 
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: