اختصاصی
شرح حال آسیب دیدگان فرقه ی حلقه(7)

به گزارش فرقه نیوز؛

آیسان علی بابایی،دختر دانش آموز پانزده ساله

توسط مادر یکی از دوستان مدرسه دعوت به کلاس حلقه شد،و بعد معلم حلقه ای آیسان مظلوم را با افکار آلوده از مسیر درست منحرف کرد و بالاخره در اثر القاء تفکرات غلط و توهمات بعداز اتصال،آیسان دست به خودکشی زد و از طبقه هفتم ساختمان محل زندگی خودش را پرت کرد.

آیسان تنها فرزند خانواده بود،مادرش در اثر این اتفاق دچار مشکلات روحی و افسردگی شده است.

متولیان فرهنگی نکند کوتاهی و‌کم کاری ها باز هم قربانی بگیرد!!

این یکی از ده ها موارد خودکشی در حلقه است که به من اطلاع داده شده است.

آیسان،مبینا،مریم،شیوا،خانم سهیلی و ....قربانیان فرقه حلقه،مظلوم و گمنام در خاک آرمیدند.

میرزاییان