اختصاصی
خشم رسانه های مسیحیت تبشیری از اظهار ارادت ارامنه ایران به مقام معظم رهبری(حفظه الله)

به گزارش فرقه نیوز؛ بارها و بارها از طریق رسانه های مختلف اخباری مبنی بر ارادت ارامنه ایران به مقام معظم رهبری را شاهد بوده ایم. این مساله از روابط عاطفی و رفتار مسالمت آمیز مردم و مسئولان مسلمان و با فرهنگ ایران اسلامی با اقلیت های عزیز کشورمان از جمله مسیحیان کشور حکایت دارد تا جایی که مقامات و مسئولین ارامنه کشورمان به برگزاری آزادانه مراسمات دینی خود در کشور اشاره داشته و بر زندگی صمیمانه و احترام متقابل میان پیروان سایر ادیان در ایران اسلامی تاکید داشته اند.