پاسخ کشیش مسیحی به ادعاهای مسیح علینژاد +فیلم

به گزارش فرقه نیوز:

یک کشیش مسیحی در شبکه ماهواره‌ای مسیحی به ادعاهای مسیح علینژاد، در خصوص تبلیغ بی‌حجابی و تمسخر تحریک شدن مردان در صورت بی حجابی زنان پاسخ داد.

یک کشیش مسیحی در شبکه ماهواره‌ای مسیحی به ادعاهای مسیح علینژاد، در خصوص تبلیغ بی‌حجابی و تمسخر تحریک شدن مردان در صورت بی حجابی زنان پاسخ داد. این کشیش در پاسخ خود، تأکید می‌کند که طبیعت مرد طوری آفریده شده است که....

جام نیوز