نتیجه پیامبری قطب سالخورده!+فیلم
به گزارش فرقه نیوز؛ نورعلی تابنده طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهرتابنده بار دیگر از چهره حقیقی رهبران گمراهی پرده برداشت و بیان کرد؛

«پیام من به همۀ مسلمان‌ها و همۀ ایرانی‌ها و همۀ دنیا این است که من توفیق پیدا کردم و خداوند راه راست را به من نشان داده و بعد هم مأمور شدم به دیگران بگویم.» متن مصاحبه با نورعلی تابنده در تاریخ ۲۵ و ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، خبرگزاری مهرتابنده.