در مدارس استعدادهای درخشان مشهد چه خبر است؟
به گزارش فرقه نیوز؛ برای بار چندم است که جریان مشکوک استحاله فکری و جنسی در  دبیرستان شهید هاشمی‌نژاد ۲ رخ می دهد(مرکزی که وظیفه تربیت آینده‌سازان کشور را دارد)

این بار اهدای کتاب " ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد" اثر پائولو کوئیلو

در روز ۱۳ آبان هم کتاب عشق و عاشقی و اروتیک "عشق اجازه نمیخواهد" به نوجوانان پسر در دبیرستان هاشمی‌نژاد ۲ اهدا شده بود!

*مسئولین لطفا پاسخگو باشند*