عنان انجمن حجتیه در دست ساواک‼️

به گزارش فرقه نیوز:

اگر چه به لحاظ تشکیلاتی به زعم اغلب پژوهشگران و فعالان سیاسی- اجتماعی پیش از انقلاب #انجمن_حجتیه منسجم و مستحکم عمل
می‌کرد اما این قدرت تشکیلاتی نتوانست علیه طاغوت ثمره‌ای داشته باشد چه اینکه رژیم پهلوی توانست با تزریق اندیشه‌های باطل،انجمن را از مسیر خود منحرف و حتی به‌عنوان مانعی بر سر راه نهضت انقلاب اسلامی قرار دهد.

▪️«ساواک توانست به انجمن حجتیه نیز همان اندیشه باطلی را تزریق کند که به دیگر مجامع دینی، تزریق کرده بود یعنی انجمن‌هایی که بخواسته #ساواک بدون اخذ امتیازی به صورت عبادات،اکتفاء کرده و سیاست‌گذاری دنیا را به دشمن واگذارند»(1)

. حیدر،رحیم پورازغدی،از انجمن پیروان قرآن تا انجمن حجتیه، نشرمعارف،ص137.