اختصاصی
صوفیه و خانقاه هایی که در مقابل مساجد ساختند❗️
به گزارش فرقه نیوز:
 
مسجد یکی از مهمترین مراکزی است که در زمان پیامبر «صلی الله علیه و آله» و اهل بیت علیهم السلام و تا به امروز در میان مسلمانان جایگاه ویژه ای دارد.

اما متاسفانه اهل تصوف که راه عرفان و دین داری را از اصل آن خارج نمودند، از مسجد هم فاصله گرفتند و  امروزه مکان هایی به نام خانقاه را جایگزین مساجد نموده اند ❗️

واقعا معلوم نیست که چرا صوفیه از مساجد فاصله گرفته و برخلاف سیره پیامبر و اهل بیت و سایر مسلمانان به خانقاه روی آورده و اعمال عبادی خود را به جای مسجد در خانقاه به جای می آورند❗️

اینک بهتر است تا اهل تصوف بیشتر در انچه به آن پایبندند بیاندیشند  و به جای پیروری کورکورانه از سلف خود به سیره پیامبر  «صلی الله علیه و آله» و اهل بیت «علیهم السلام » مراجعه نمایند.