اختصاصی
حضور کشیش جاسوس در اجتماع ایرانیان مقیم اسرائیل در حمایت از اغتشاشگران و آشوب طلبا
به گزارش فرقه نیوز:

آنچه مشخص است در اتفاقات آبان 98 تمامی گروههای ضد نظام تلاش خود را برای مبارزه و تخریب اسلام و نظام اسلامی به کار بسته بودند.