ادعاهای عجیب و غریب نور علی تابنده: « با تشرف به من شرف پیدا می‌کنید!»


به گزارش فرقه نیوز:

بی‌نیاز از توضیح است که نه فقط رؤسای فرقه گنابادی بلکه تمامی سردمداران صوفیه- که اساس مسلک خود را بر بیعت گذاشته‌اند- برای مشروعیت دادن دینی به فرقه‌داری خویش، بیعتِ مرسوم در امامت را از جمله شرایط درویش شدن دانسته و سعی کرده‌‌اند با ارائه توجیهاتی، این بدعت را یک امر مذهبی وانمود کنند.

نورعلی تابنده نیز که ریاست فرقه گنابادی  را داراست، در تاریخ 8/1/1392 در جلسه‌ای که با بانوان دراویش داشت، مطلبی را بیان کرد که بار دیگر نقاب از چهره آنها برداشت.

 وی در آن جلسه طی سخنانی اعجاب‌آور اعلام کرد:
با تشرف به من شرف پیدا می‌کنید و زمانی که با من بیعت کردید، گناهانتان به گردن من است و در بیعت با شخصی که بیعت می‌گیرد و از طرف خدا مشخص شده [در اینجا منظور این است که من از شما بیعت می‌گیرم از طرف خدا مشخص شده‌ام] و اگر برای تشرف شوهرتان یا پدرتان هم راضی نبود که شما مشرف شوید، نیاز به اجازه ندارید. /رهپویان