اختصاصی
جسد نور علی تابنده با همکاری مسئولین نظام با هواپیمای اختصاصی به بیدخت منتقل شد
به گزارش فرقه نیوز:

مسئولین نظام  با همکاری لازم  با دراویش گنابادی زمینه لازم برای انتقال جسد تابنده را به بیدخت با هواپیمای اختصاصی فراهم نمودند.