اختصاصی
برگزاری مراسم تشییع جنازه تابنده در کمال امنیت و آرامش
به گزارش فرقه نیوز؛ در حالی که دراویش تندرو  و رسانه های معاند همواره سعی در تحریک دراویش گنابادی داشته و سعی در ایجاد اغتشاش و نا امنی دارند ؛ اما تشییع جنازه نور علی تابنده در کمال آرامش  در حال برگزاری است و دراویش گنابادی آزادانه و آرام  به برگزاری  این مراسم مشغولند.