اختصاصی
وقتی دروغ رسانه ای بی بی سی صدای نماینده تابنده را درآورد!+فیلم
به گزارش فرقه نیوز؛
بی‌بی‌سی: یک ماه پیش نورعلی تابنده به نشان اعتراض اعتصاب کرد!

نماینده رسانه‌ای نور علی تابنده: هم خود ایشان، هم دکتر ایشان، هم خانواده و هم من این ادعا رو تکذیب می کنیم!