اختصاصی
وقتی رهبر گروه ری استارت به تحریک دراویش می پردازد!
به گزارش فرقه نیوز:

رهبر گروه ری استارت در ویدئوهایی که ضبط می کند معمولا سخنان درهم و پرت و پلایی می گوید.

وی در جدیدترین برنامه خود ضمن سخنان بی سر و ته گوناگون، سعی کرد تا مانند برخی از دراویش تندرو از دروغ و تهمت در رابطه با مرگ تابنده   نیز استفاده کند.

 بی شک این افراد و گروههای معاند در پی این دروغها اهداف ضد اسلامی و ضد جمهوری اسلامی ایران را دنبال می کنند.