حضور رهبران اقلیت های دینی در منزل سردار شهید قاسم سلیمانی


 به گزارش فرقه نیوز: