اختصاصی
سکوت رسانه های تبشیری در شهادت سردار سلیمانی

به گزارش فرقه نیوز:

در حالی که ارامنه و مسیحیان عزیز کشورمان در سوگ سردار سلیمانی غمگین هستند و این ضایعه اسف بار را تسلیت گفته اند؛ اما رسانه های تبشیری که کوچکترین اخبار ناخوشایند در ایران اسلامی را مخابره می کنند ؛ اینبار در شهادت سردار سلیمانی  سکوت نموده و دهان خود را بسته اند.