اختصاصی
توصیه موکد سردار شهید قاسم سلیمانی در تبعیت از امام خامنه ای(حفظه الله)


به گزارش فرقه نیوز:

«یکی از شئون عاقبت بخیری نسبت شما با انقلاب است. والله والله والله از مهمترین شئون عاقبت بخیری، والله والله والله از مهمترین شئون عاقبت بخیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز حکام انقلاب را به دست گرفته است. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه این است»