اختصاصی
تخریب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ اینبار به بهانه کرونا!
به گزارش فرقه نیوز:

رسانه های ضد نظام همواره در صدد تخریب نهاد های دینی و حکومتی در ایران اسلامی را دارند.

اینبار نیز این رسانه سعی در تخریب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دروغ احتکار  تجهیزات پزشکی توسط سپاه را دارد‼️